kenniscentrum

- Wet Bescherming Persoonsgegevens -

INFORMATIE KENNISCENTRUM

Kenniscentrum
Informatie
Diensten
Advisering
Helpdesk
Online scan
Artikelen
Links
WBP-begrippen
FAQ
Contact

Het Kenniscentrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (KC WBP) adviseert en begeleidt bedrijven en overheden bij het beheren van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Adequate invulling van de WBP vereist kennis van de WBP en vaardigheden in de borging daarvan in de processen van een onderneming. Beide aspecten zijn gebundeld in het KC WBP, dat is ingericht door Consultancy & Management Services van Imtech en Magpie Solutions. Dit kenniscentrum kan u ondersteuning verlenen bij het voldoen aan de invoering en borging van de WBP binnen uw onderneming.

Imtech Consultancy & Management Services en MAGPIE Solutions: de privacyspecialisten. Voor nadere informatie over deze bedrijven verwijzen wij u naar de pagina met "hyperlinks".

De bundeling in het KC WBP van kennis van de WBP en de vaardigheden met betrekking tot de implementatie van de WBP biedt u de unieke mogelijkheid om op een verantwoorde manier de Wet Bescherming Persoonsgegevens binnen organisaties te implementeren. Creëren van het juiste klimaat binnen de bedrijfsvoering, schept draagvlak voor invoering en handhaving van de wet.

De dienstverlening van het KC WBP vindt plaats op basis van de gestelde wettelijke eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het resultaat is dat de organisatie geheel volgens de richtlijnen, zoals opgesteld in de wet, functioneert en zich positief kan profileren naar het College Bescherming Persoonsgegevens als ook naar de privé persoon / burger.

De werkwijze van het KC WBP met betrekking tot de invoering en borging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens binnen organisaties is projectmatig.

© 2002-2009 Kenniscentrum WBP